Yorum Haberi

İller arası yer değiştirme il dışı atama başvuruları 2017 duyurusu ! MEB'den duyuru

Öğretmenler doğrulusunda heyecanla beklenilen ve MEB doğrulusunda bugün ilanı açılacak olan iller arası yer değiştirme ve il dışı atama başvuruları bugün başlıyor.

İller arası yer değiştirme il dışı atama başvuruları 2017 duyurusu ! MEB'den duyuru
türk porno izle anal porno sikiş
mature porno

MEB iller arası yer değiştirme başvuruları konusunda 40 maddelik birilân yayımladı.İller arası yer değiştirme ve il dışı atama başvuruları 2017 bugün başlıyor. Öğretmenlerin heyecanla beklediği ve değişik bir ilde çalışmak içersindemüracaat gerçekleştireceği il dışı atama başvuruları bugün başlıyor. Konuyla alakalı ise MEB’den resmi yorumlama geldi. İşte iller arası yer değiştirme ve il dışı atama başvuruları…


Başvurular 21 Haziran'da sonlanacak. 
İller arası atama ve yer değiştirme neticeleri ise 23 Haziran'da açıklanacak.

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE Mecburî ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE Ait DUYURU
Öğretmenlerin, 2017 senesi iller arası isteğe ve mecburî çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri tarafındaalçakta belirti edilen izahlar kapsamında yapılacaktır.


1- Mecburî çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan ya da muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi haysiyetiyle bulundukları ilde minimum 3 senelik çalışmamüddetini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme arzusunda bulunabilecektir.


2- Direk Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında tespit edilen eğitim kurumlarında misyon yapan öğretmenler, istemeleri durumunda iller arası yer değiştirme arzusunda bulunabilecektir.


3- Muhtelif nedenlerle ya da hizmetin gereği olarak iller arasında yerfarklılığı yapılanlardan yargı hükmü gereğince külüstür misyon adına iade edilen öğretmenlerin külüstür ve yeni misyon yerlerindeki hizmetmüddetleri 3 sene hesabında beraber değerlendirilecektir.


4- Bakanlığın merkez ve taşra örgütü ile başka kamu müessese ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2017 tarihine kadar kadrolarının yer aldığı eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının bulunduğu ilde minimum 3 senelik çalışma müddetini tamamlayanlar, yer değiştirme arzusunda bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül 2017 tarihi haysiyetiyle atandıkları eğitim kurumunda vazifeye başlamayanların atamaları iptal edilecektir.


5- Vatan dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden ülke dışı misyon müddeti ya da aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, başka şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer farklılığı yapılan öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihihaysiyetiyle görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.


6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 senelik çalışmamüddetini tamamlayan ya da 30 Eylül 2017 tarihi haysiyetiyle bitirecek olan öğretmenlerden mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmetbölümünde hiç misyon yapmamış veyahut noksan hizmeti 6 aydan çok olanlar, mecburî çalışma yükümlülüklerini adına getirmek üzere iliçersinde ya da iller arasında dördüncü, beşinci ya da altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına seçimleri tarafında atanacaktır. 
Bunlardan tercihlerinden rastgele birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı tespit edilen başkamecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.


7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında misyon yapan mecburî çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;
a) Sıhhat ve eş vaziyeti mazeretleri hasebiyle mecburî çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,
b) Başvuruların nihai günü haysiyetiyle adaylıkları kaldırılmış olanlar,
istemeleri durumunda mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 senelik çalışma müddeti aranmayacak; tercihlerinden rastgele birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edecektir.


8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli mecburî çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi haysiyetiyle bulundukları ilde 3 senenini dolduranlar iller arasında, bulundukları eğitim kurumunda 3 senenini dolduranlar ise il içersinde mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirmearzusunda bulunabilecektir.


9- Birinci, ikinci ya da üçüncü hizmet alanlarında misyon yapmakta iken Şubat 2017 tarihi haysiyetiyle mecburî çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci ya da altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında misyon yapan öğretmenler, misyongerçekleştirdikleri eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleridurumunda mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme arzusunda de bulunabileceklerdir.


10- Eğitim müessesesi müdürlükleri, kaza ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirti edilen 3 senelik çalışma müddetini doldurmaları hasebiyle bu sene mecburî çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin belirleme ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme müracaat formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim müessesesi müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler ile ilgili ihtiyaç duyulan yasal işlemler yapılacaktır.


11- Mecburî çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45’inci maddesindekabul edilen mazeretleri bulunanların mecburî çalışma sorumlulukları,istekleri durumunda ertelenecektir. 
Mazeretlerini belgelendiremeyenler ise mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere müracaatte bulunacaktır.

12- Mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri hasebiyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden mecburî çalışma yükümlüsü olanlar, mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde mecburî çalışma yükümlülüklerini bitirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.

13- Mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarındamisyon yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim müessesesinin kapanması, norm kadro programı ya da başka nedenlerle misyon yerleri resen mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları dışına değiştirilen öğretmenler, mecburî çalışma yükümlülüklerini bitirmek üzere dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarınaseçimleri tarafında atanacaktır. 
Bunlardan tercihlerinden rastgele birine atanamayanlar ile müracaatte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı tespit edilen başkamecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

14- 06/05/2010 tarihinden evvel 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlar da mecburî çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.

15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında misyon yapan mecburî çalışma yükümlüsü öğretmenlerden eşleri aynı ilin değişik bir kazasındaveyahut farklı bir il’de misyon yapanlar, istemeleri durumunda mecburî yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. 
Bu halde tespit edilen öğretmenler eşlerinin yer aldığı yere 2017 senesi yaz tatilinde mazeret vaziyetinden yer değiştirme döneminde yer değiştirme arzusunda bulunacaktır.

16- Üç senelik zamanın hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının yer aldığı ilde fiilen öğretmen olarak misyon gerçekleştirdikleri süreler öneme alınacaktır. 
Aylıksız müsaadeli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık merkez ve taşra örgütü ile başka kamu müessese ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 senelik zamanın hesabında öneme alınmayacaktır.

17- Misyon yeri tahkîkat neticesi hizmetin gereği olarak farklı bir il’e değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları ilde ve henüz evvel misyongerçekleştirdikleri ilde geride bıraktığımız hizmet müddetleri beraber değerlendirilecektir. 
Ancak, tahkîkat neticesi farklı il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 3 sene geçmeden henüz evvel misyongerçekleştirdikleri il’e yer değiştirme arzusunda bulunamayacaktır.

18- Yer değiştirme neticesi değişik illere atanan öğretmen eşlerdenmisyon yerlerinden ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin yer aldığı il’e; aynı ilin değişik ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde vazifeye başladıktan sonra, il içi mazeret vaziyetine bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

19- Öğretmen eşlerden tekilce birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında atamasının yapılması durumunda başka eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme arzusunda bulunabilecektir. 
İller arasında isteğe bağlı ataması uygulanan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.

20- İsteğe bağlı olarak iller arasında misyon yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu müessese ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri katagorisi dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı tarihten sonra meydana gelen mazeret vaziyetleri hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.

21- Başvurular,https://mebbis.meb.gov.tr ya da http://ikgm.meb.gov.tr/ adreslerindebulunan Elektronik Müracaat Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

22- Elektronik Müracaat Formu dışında bir belgeyle ya da posta yolu ileuygulanan başvurular; ihtiyaç duyulan şartları taşımayan başvurular; gerçeğe marjinal malumat ve belgeyle veyahut istenilen verileri makul biçimde işaretlemeden uygulanan başvurular ile Elektronik Müracaat Formu imzalanmadan ve onaylanmadan uygulanan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak uygulanan yer değiştirmeler iptal edilecektir.

23- Yer değiştirme sürecinde uygulanan işlemlerle alakalı olarak gerçeğe marjinal beyanda tespit edilen öğretmenler ile ihtiyaç duyulan kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular ile ilgili yasal prosedür yapılacaktır.

24- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve reddedilmesinden sırayla eğitim müessesesi, kaza ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetki sahibi ve mesuldür.

25- Müracaat formunun doğru ve noksansız doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen mesuldür. 
Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitimmüessesesi yöneticiliklerinden belgeye dayalı malumat revizyon talebinde bulunabilecek ve malumat düzeltmesi inşa ettiren öğretmenler, müddeti içersinde yine müracaat yapabilecektir. 
Ancak, başvurunun il millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette revizyon yapılmayacaktır.

26- İller arası yer değiştirme başvurusunda tespit edilen öğretmenlerden misyon yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, birçoketkileşim aracıyla kadrosunun yer aldığı eğitim müessesesi müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim müessesesi yöneticileri de müddeti içersinde başvuruları onaylayacaklardır. 
Elektronik Müracaat Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitimmüessesesi müdürlüklerince müracaatı onaylanan öğretmenlereardından imzalattırılacaktır.

27- Başvurular, sırayla eğitim müessesesi, kaza ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. 
Başvurular, başvurunun yapıldığı ya da seyreden gün içersinde eğitimmüessesesi müdürlüklerince; eğitim müessesesi müdürlüğünün onayını takip eden gün içersinde ise kaza ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. 
Son gün uygulanan başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.

28- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde tespit edilen öğretmenler, başvurularını kadrolarının yer aldığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.

29- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim müessesesi veyahut kadrolarının yer aldığı il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine arzuhâl vermek suretiyle müracaat müddeti içersinde yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.

30- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleksel ve yöntem ortaöğretim kurumlarınıseçenek edemeyecektir.

31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tüm alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin resim sanatlar, müzik ve gövde eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim kurumlarını seçenek edebilecekleri gibi başka eğitim kurumlarını da seçenek edebilecektir.

32- Fen Liseleri ile Sosyal Bilimler Liselerine henüz evvel atanmış olup bu görevlerinden ayrılanlar ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşseneden çok müddet geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarınıseçenek edebilecektir.

33- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli resim sanatlar, müzik ve gövde eğitimi alan öğretmenlerindenhenüz evvel alakalı mevzuatına göre spor liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beşseneden çok müddet geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarınıseçenek edebilecektir.

34- İller arası yer değiştirme başvurusunda tespit edilen öğretmenler, aynı veyahut değişik illerden en fazla 40 eğitim kurumunu seçenek edebilecektir. 
Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, seçimleri dışında 41’inci tercih olarak bir il’i henüz seçenek etme hakkı verilecektir. 
Ancak 40 eğitim müessesesi tercihi tamamlanmadan 41’inci tercih işaretlenemeyecektir. 
Bunlardan 41’inci opsiyonu işaretleyenler, tekilce seçenek ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı avantajı esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır.

35- Mecburî çalışma yükümlülüklerini adına getirmek üzere il içersindeya da iller arasında yer değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci ya da altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yapacaktır.

36- Yer farklılığı başvurusunda tespit edilen öğretmenlerin hizmet puanları, 21 Haziran 2017
tarihi öneme alınarak belirlenecektir.

37- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin seçenek ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı öneme alınarak hizmet puanı avantajı esasına göre yapılacaktır.

38- İller arası misyon yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. 
Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte belirti edilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, misyon yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. 
Ataması iptal edilen öğretmenlerden evvelki misyon bölgelerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki başka eğitim kurumlarından alanlarında boş norm kadro tespit edilen eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.

39- Yer değiştirme başvuruları 15-21 Haziran 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalar 23 Haziran 2017 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 28 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

40- Yer değiştirme başvurularına ait tereddütler ilk olarak il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu yolla giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. 
Yukarıda belirti edilen izahlarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin alakalı hükümleri asal alınacaktır.

Il Dışı Yer Değiştirme 2017 il dışı atama başvuruları il dışı atama başvuruları 2017 MEB millî eğitim İller arası yer değiştirme
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
LPG'li araç kullanıyorsanız yapması gereken önemli şeyler
LPG'li araç kullanıyorsanız yapması gereken önemli şeyler
Atakan Koru’nun hayatıyla ilgili detaylar… Atakan Koru kimdir?
Atakan Koru’nun hayatıyla ilgili detaylar… Atakan Koru kimdir?